K poslání obrazů nebuďme hluší,
jak vidno obímá se tu i Duch
s Duší. Nezůstavejme dál jen
u Něj a u Ní, stisknutím tlačítka zajistí pokračování!

Mezi začátky a konci II

K vstoupení do obrazů i jejich původ nejlépe pronikl následující úvod.

Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sděleni o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Stojíme tak před uhrančivým zrcadlením celé šíře lidského mentálního bytí, slovy autora „od děsivosti k idealismu”. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Má své kořeny v různých historických etapách a myšlenkových proudech evropské kultury: není mu cizí gotická „nadreálnost“ ani Chiricova metafyzická prostorovost. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům. Autorova výstava v GASK se koná k příležitosti jeho 90. narozeninám. Představí stručné ohlédnutí za jeho životním dílem i nejnovější práce realizovány jako digitální tisk na plátně.

 

Richard Drury, kurátor výstavy

Poté, co její původ úvod staví,
můžeme informovaněji vstoupit do výstavy.
klikněte
na obraz
Chůze po hraně mezi temnotou a nebem
Uchvatitel / Chůze po hraně mezi temnotou a nebem
Když si obrazy dobře prohlédnete,
dokumentovanou prohlídku zahlédnete.